Projectleider nodig voor uw bouwproject?

Wij begeleiden uw project van idee tot oplevering!

Experts

Wij werken alleen met gediplomeerde vakmensen

20 jaar

Expertise opgebouwd in dit vakgebied

Partners

Wij werken samen met diverse corporaties, vastgoedbeheerders, architecten, constructeurs, aannemers en andere partijen.

Bouwen, renoveren of grootonderhoud?

Bent u een ondernemer of vastgoedbeheerder dan heeft u ongetwijfeld vroeg of laat een bouwwens. Als ondernemer bent u vooral druk met uw cor business en is er weinig tijd om ingewikkelde bouwprocessen in goede banen te leiden. 

Bij een bouwproject komt veel kijken. Bereidt u zich erop voor dat u veel tijd moet investeren. Denk aan het uitzoeken van informatie, oriënteren en het nemen van beslissingen. 

Daarnaast is het van belang dat u goed te tijd neemt voor het uitwerken van een plan. Dit gebeurt in de programmafase waarbij de haalbaarheid onderzocht wordt,  een programma van eisen wordt opgesteld en budgetten vastgesteld worden. Dit is een proces dat zorgvuldig moet gebeuren, zodat het eindresultaat ook daadwerkelijk wordt  wat u voor ogen had.

Ook communicatie met architecten, constructeurs, aannemers etc. doet een beroep op uw tijd en aandacht. Het is van belang dat u elkaar begrijpt zodat u goed duidelijk  kunt maken wat uw verwachtingen en wensen zijn. 

Tijdens de uitvoering is het vooral belangrijk om goed zicht te houden op het bouwproject, zodat de bouw volgens plan verloopt en er tijdig geschakeld kan worden. 

MRK bouwmanagement & advies begrijpt als geen ander dat dit veel tijd in beslag neemt en kan u hierbij ondersteunen. Wij hebben ruime ervaring op dit gebied en bieden projectmanagement aan voor sloop/nieuwbouw, transformatie, renovatie en grootonderhoud projecten. 

Projectmanagement

Bouwen, renoveren of grootonderhoud? Ga een oriënterend gesprek met ons aan.

Geheel vrijblijvend en kostenloos!

Onze werkwijze

Programmafase

Tijdens deze fase doen wij in de  rol van projectontwikkelaar onderzoek naar de haalbaarheid van het project. Hiermee kan vorm gegeven worden aan de eerste ramingen, budgetten en programma van eisen. In deze fase bepalen wij samen met de opdrachtgever welke samenwerkingsvorm met de aannemer het beste bij het project past. MRK bouwmanagement & advies heeft ervaring met meerdere samenwerkingsvormen. Deze keuze heeft invloed op de vervolgfasen. Het projectplan wordt indien nodig voorgelegd in een directiebesluit

Ontwerpfase

Wanneer het project duidelijke kaders heeft gekregen kunnen wij de juiste adviseurs (en/of aannemer) selecteren die nodig zijn om het plan verder te ontwikkelen. Samen met de adviseurs (en aannemer) wordt een ontwerpteam geformeerd. Afhankelijk van het type project wordt de voortgang aan de opdrachtgever teruggekoppeld middels rapportages, ontwerptekeningen en overleggen. Het definitieve uitvoeringsplan wordt indien nodig voorgelegd in een directiebesluit

Prijsvormingsfase

Afhankelijk van de gekozen samenwerkingsvorm maken wij namens u prijs en contractafspraken maken met de aannemer. Dit kan middels een aanbesteding of een vaststelling van de eerder gemaakte afspraken omtrent uitgangspunten en prijsvorming. Wij zorgen ervoor dat het contract klaargemaakt word voor ondertekening.

Realisatie

Wanneer het contract getekend is, start de aannemer met de werkvoorbereiding en het plannen van de werkzaamheden. Tijdens deze fase vind er nog veel afstemming plaats tussen de opdrachtgever en de aannemer. Tijdens de uitvoering dienen zaken als planning, budget, kwaliteit en communicatie bewaakt te worden. Wij kunnen in deze fase het aanspreekpunt zijn namens de opdrachtgever en optreden als projectleider/directievoerder.

Bent u enthousiast en heeft u zin om te starten?

In opdracht van partijen als Vestia, Stadion, De WOM en de Haagse aardwarmtecentrale is er bijgedragen aan uitdagende projecten. Hieronder treft u foto’s van diverse nieuwbouw,- renovatie-  en transformatie projecten. Vanuit de rollen van planvoorbereider, directievoerder en projectmanager is er aan deze projecten bijgedragen. 

Wilt u zicht op een mooi eindresultaat?

Een bouwproject begeleiden van begin tot eind kost veel tijd. geef het uit handen. Dan kunt u zich richten op uw expertise. Dan doen wij dat ook!

MRK bouwbegeleiding en advies

Wij zijn een bouwkundig adviesbureau op het gebied van projectontwikkeling, bouwbegeleiding, (ver) bouwadvies en vergunningsaanvragen. De dienstverlening is gericht op aannemers en alle vastgoedeigenaren, zoals particulieren, woningbouwcorporaties, overheidsinstellingen en bedrijven. Onze expertise ligt in alle fasen van het bouwproces. Van ontwerpfase tot uitvoering en oplevering. Heeft u hulp nodig bij het aanvragen van een omgevingsvergunning? Wij helpen u met het verkrijgen van de juiste indieningsstukken, zoals bouwtekeningen en constructieberekeningen. Namens u dienen wij de vergunning in en houden contact met de gemeente over de voortgang. Heeft u al een goedgekeurd plan en bent u op zoek naar een aannemer? Wij kunnen samen met u een aannemer contracteren. Hierbij beoordelen wij de offerte en bepalen of die compleet is, zodat u later niet voor verrassingen komt te staan. Tijdens de uitvoering houden wij in de gaten of het project verloopt volgens afspraken en wanneer nodig sturen wij bij. Hierdoor houden wij grip op de planning en kosten en borgen wij de juiste kwaliteit. Wij staan voor u klaar met onze expertise en bieden een totaaloplossing voor uw bouwwensen.

MRK Bouwkundige keuringen

Een bouwkundige keuring kan voor diverse doeleinden ingezet worden. In veel gevallen is het een vereiste van de bank bij het aankopen van een woning. Daarnaast is het inzetten van een bouwkundige keuring altijd verstandig als het gaat om de aankoop van een woning.  Er wordt op diverse punten gecontroleerd. Zo komt u na oplevering van de woning niet voor vervelende verrassingen te staan. Wij bieden diverse bouwkundige keuringen aan:

  • Bouwkundige keuring incl. rapport NHG (geaccepteerd door financiële instellingen)
  • Bouwkundig advies
  • Opleveringskeuring 

 Wij bieden ook een laagdrempelige meeloopkeuring aan  waarbij u ter plaatse mondeling een terugkoppeling krijgt. Wanneer u een probleem heeft in uw woning dan kunt u een bouwkundig advies inwinnen. Wij helpen het probleem kwalitatief goed op te lossen.